Barbara Hajdas

Barbara Hajdas to doświadczona menedżerka obszarów finansowych odpowiedzialna za nadzór finansowy nad spółkami Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Odgrywa kluczową rolę w definiowaniu celów strategicznych i budżetowych spółki i wytycznych dla spółek Grupy Kapitałowej.
Ponadto realizuje takie zadania jak:

  • zarządzanie priorytetami i ocena efektywności finansowej projektów inwestycyjnych i kosztowych w Koncernie,
  • prowadzenie projektów efektywnościowych dla procesów inwestycyjnych oraz wzmacniających rentowność Koncernu,
  • kształtowanie systemu motywacyjnego w zakresie ustalania, rozliczania i raportowania celów ilościowych,
  • definiowanie zakresu i standardów rachunkowości zarządczej oraz komunikowanie ich w Koncernie.

Ponadto jest Członkiem Komitetu Inwestycyjnego, Członkiem Komitetu Ryzyka Finansowego, Członkiem Rad Nadzorczych w wielu spółkach Grupy Kapitałowej.

 

Podczas naszej prelekcji dowiesz się jak różnorodność biznesowa pomaga przetrwać i rozwijać biznes. Poznasz perspektywę kontrolingu w systemowym podejściu do wzmacniania pozycji konkurencyjnej. Co zmieniać by utrzymać odporność biznesu. Zobaczysz konkretne narzędzia wspierające biznes.

 

Barbara Hajdas bierze również aktywny udział w projektach akwizycyjnych, poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju biznesowego i kontrolingowego.

Do jej zadań należy też wzmacnianie i rozwój kompetencji w obszarze kontrolingu biznesowego, usprawnianie procesów i standardów kontrolingowych, w tym efektywności alokacji zasobów.

Nadzoruje obszar rodziny kontrolingowej w całej Grupie ORLEN m.in. poprzez otwartą komunikację, dedykowane spotkania CFO spółek Grupy Kapitałowej, Kongres Kontrolera, warsztaty operacyjne rozwój kompetencji i inspirowanie zmian celem wzmacniania odporności biznesowej.

Barbara Hajdas

Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.

Pozostali prelegenci

Prof. Dr. Ronald Gleich

Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank

Valentin Usenkov

Founder of the USENKOV.PRO project (www.usenkov.pro), Certified controller, partner, and certified trainer of CA Controller Akademie AG (Wörthsee, Germany)

Prof. Dr. Mike Schulze

Professor of Controlling, Accounting and Financial Management (CBS IBS)

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansów Korporacyjnych Grupy Polpharma

Tomasz Słupecki

Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

Dariusz Okniński

Dyrektor controllingu z wieloletnim doświadczeniem, Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk

Aleksandra Zouner

Dyrektor Zarządzający Pionem Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich w BNP Paribas Bank Polska

Dorota Sieklicka

Manager of Business Intelligence w CCC S.A.

Hanna Gutkowska

Menedżer ds. Business Intelligence –Tableau w BNP Paribas Bank Polska

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

Witold Kilijański

Chief Executive Officer (CEO ) w NewDataLabs

Maciej Czosnowski

Menedżer ds. Controllingu Grupowego w Amica S.A.

Radosław Kowalski

ACMA, CGMA, Partner, Head of Data Intelligence Solutions, KPMG

Justyna Piekarska

ACMA, CGMA, Menedżer, Data Intelligence Solutions, KPMG

Kamil Witkowicz

Dyrektor Controllingu w DB Cargo Polska

Anna Woźniak

Dyrektor Finansowy

Dr. Adam Łazarski

Konsultant, trener w zakresie produkcji i logistyki

dr Paweł Błaszkiewicz

Trener umiejętności menedżerskich

Marta Elimer

Koordynator Szkoleń Akademii Controllingu

Grzegorz Chołuj

Aktor zawodowy – absolwent PWST we Wrocławiu, Trener rozwoju osobistego

Radosław Kozieja

Wiceprezes zarządu i dyrektor Codec Polska

UNDER CONTROL

by Małgosia i Tomek