Dr Rita Niedermayr

 

Współautorka książki Controller Competence Model – A Guideline for Modern Controller Development with Model Competences Profiles. Studiowała zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i consultingową w zakresie controllingu, finansów i księgowości oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest redaktorem naczelnym magazynu CFO aktuell. Ma międzynarodowe doświadczenie szkoleniowe, coachingowe i konsultingowe w dziedzinie finansów i controllingu, nauki i zmian, transformacji organizacyjnej.

Od 1990 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Controller Institute, od 1992 Partnerem, od 2001 roku Dyrektorem Zarządzającym w Contrast Management-Consulting GmbH.

Transformacja to nie (tylko) technologia. Chodzi głównie o ludzi. Projektując organizację zgodnie z procesami i rolami, dyrektorzy finansowi wyznaczają ramy dla gotowości na przyszłość, adaptacji i zwinności.

The focus on sustainability brings interesting new business models and market opportunities, but first of all it places high demands on the the adjustment of the controlling and finance processes.

Dr Rita Niedermayr

Managing Director, Controller Institut Austria Partner, EY Austria (transformation, learning and change) Member of the managing committee, International Group of Controlling

Pozostali prelegenci

Marie-Luise Lehmann

Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting

Stefan Tobias

Partner w Horváth & Partner GmbH

Paweł Kwiatkowski

Dyrektor Biura Kontrolingu i Analiz, LOTOS Kolej sp. z o.o.

Remigiusz Kinas

Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji, Grupa NEUCA

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

dr Paweł Błaszkiewicz

Trener umiejętności menedżerskich

UNDER CONTROL

by Małgosia i Tomek