Prof. Dr. Ronald Gleich

Ronald Gleich jest profesorem Praktyki Zarządzania i Controllingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania we Frankfurcie od sierpnia 2020 r. W grudniu 2020 r., we współpracy z profesorem Mahlendorfem, założył Centre for Performance Management & Controlling.

 

Intelligent cost management that works continuously is an important component of successful crisis management.

 

Jego badania koncentrują się na aktualnych i praktycznie istotnych zagadnieniach controllingu, zarządzania innowacjami i pomiaru efektywności. Jest autorem jednego z czołowych podręczników controllingu w świecie niemieckojęzycznym (Controlling, wydanie 14, wraz z P. Horváth / M. Seiter w Vahlen-Verlag), współredaktorem Controlling-Berater (Haufe-Verlag ) i współdyrektorem Think Tanku ICV – Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów. Jest również doradcą i pełni funkcje nadzorcze w wiodących niemieckich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w branży produkcyjnej.

 

One’s own business model logic should always be taken into account in cost reduction considerations.

 

Po odbyciu praktyki jako bankier i po studiach z zakresu administrowania biznesem zorientowanego technicznie w Stuttgarcie, uzyskał również stopień doktora i habilitację na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Po objęciu funkcji zastępcy profesora na Uniwersytecie w Hohenheim, pan Gleich był profesorem zarządzania przemysłowego na Uniwersytecie EBS od 2003 do lipca 2020 r., gdzie zajmował również różne stanowiska kierownicze.

Pan Gleich był również partnerem w firmie doradczej Horváth & Partners w latach 2001-2005 oraz partnerem zarządzającym i udziałowcem Horváth Academy w latach 2012-2018.

 

Serious planning and control of cost management projects is an essential success factor. So controllers are challenged!”

Prof. Dr. Ronald Gleich

Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank

Pozostali prelegenci

Valentin Usenkov

Founder of the USENKOV.PRO project (www.usenkov.pro), Certified controller, partner, and certified trainer of CA Controller Akademie AG (Wörthsee, Germany)

Prof. Dr. Mike Schulze

Professor of Controlling, Accounting and Financial Management (CBS IBS)

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansów Korporacyjnych, Członek Zarządu Grupy Polpharma

Barbara Hajdas

Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.

Agnieszka Olenderek

Board Member Finance, Purchasing & IT Volkswagen Poznan

Marcin Olszewski

Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu w Grupie Kapitałowej VOX

Tomasz Słupecki

Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

Dariusz Okniński

Dyrektor controllingu z wieloletnim doświadczeniem, Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk

Dorota Sieklicka

Manager of Business Intelligence w CCC S.A.

Aleksandra Zouner

Dyrektor Zarządzający Pionem Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich – BNP Paribas Bank Polska

Hanna Gutkowska

Menedżer ds. Business Intelligence – Tableau – BNP Paribas Bank Polska

Witold Kilijański

Chief Executive Officer (CEO ) w NewDataLabs

Radosław Kozieja

Prezes Zarządu Cogit (dawniej Codec Polska)

Radosław Kowalski

ACMA, CGMA, Partner, Head of Data Intelligence Solutions, KPMG

Justyna Piekarska

ACMA, CGMA, Senior Manager, Data Intelligence Solutions, KPMG

dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH

Członek Zarządu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Jakub Górski

Prezes Zarządu Cubewise Polska Sp. z o.o.

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Robert Woźniak

Digital Advisor & Founder w Elitmind

Dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

Tomasz Zdziarski

Prezes Zarządu w Hydomat sp. z o.o.

Anna Woźniak

Dyrektor Finansowy

Plamen Penchev

Sales Manager for CEE at OneStream Software

Maciej Czosnowski

Menedżer ds. Controllingu Grupowego w Amica S.A.

Kamil Witkowicz

Dyrektor Controllingu w Grupie DB Cargo Polska

Danuta Janasik

Dyrektor produkcji w Herlitz Sp. z o.o.

Nadine Heydenrych

Global Director: Finance Systems and Transformation at OLX Group

dr Paweł Błaszkiewicz

Trener umiejętności menedżerskich

UNDER CONTROL

by Małgosia i Tomek