Prof. Dr. Ronald Gleich

Ronald Gleich jest profesorem Praktyki Zarządzania i Controllingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania we Frankfurcie od sierpnia 2020 r. W grudniu 2020 r., we współpracy z profesorem Mahlendorfem, założył Centre for Performance Management & Controlling.

Jego badania koncentrują się na aktualnych i praktycznie istotnych zagadnieniach controllingu, zarządzania innowacjami i pomiaru efektywności. Jest autorem jednego z czołowych podręczników controllingu w świecie niemieckojęzycznym (Controlling, wydanie 14, wraz z P. Horváth / M. Seiter w Vahlen-Verlag), współredaktorem Controlling-Berater (Haufe-Verlag ) i współdyrektorem Think Tanku ICV – Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów. Jest również doradcą i pełni funkcje nadzorcze w wiodących niemieckich przedsiębiorstwach, zwłaszcza w branży produkcyjnej.

Po odbyciu praktyki jako bankier i po studiach z zakresu administrowania biznesem zorientowanego technicznie w Stuttgarcie, uzyskał również stopień doktora i habilitację na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Po objęciu funkcji zastępcy profesora na Uniwersytecie w Hohenheim, pan Gleich był profesorem zarządzania przemysłowego na Uniwersytecie EBS od 2003 do lipca 2020 r., gdzie zajmował również różne stanowiska kierownicze.

Pan Gleich był również partnerem w firmie doradczej Horváth & Partners w latach 2001-2005 oraz partnerem zarządzającym i udziałowcem Horváth Academy w latach 2012-2018.

Prof. Dr. Ronald Gleich

Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank

Pozostali prelegenci

Valentin Usenkov

Founder of USENKOV.PRO Project, Partner of CA Controller Akademie, Usenkov.pro (Russia)

Wojciech Rosa

Członek Zarządu, Dyrektor Finansów Korporacyjnych w Grupie Polpharma

Tomasz Słupecki

Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

Barbara Hajdas

Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

dr Paweł Błaszkiewicz

Trener umiejętności menedżerskich

Marta Elimer

Koordynator Szkoleń Akademii Controllingu

Grzegorz Chołuj

Aktor zawodowy – absolwent PWST we Wrocławiu, Trener rozwoju osobistego

UNDER CONTROL

by Małgosia i Tomek