menu Rejestracja EN

Kontakt

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem i partnerem strategicznym Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce.

Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest organizatorem XIII Kongresu ICV POLSKA:

Controlling i finanse w cyfrowych modelach biznesowych oraz centrach usług wspólnych

Akademia Controllingu Sp. z o.o. (ICV POLSKA)
ul. Towarowa 35/403A
61-896 Poznań

tel. +48 61 852 33 53
fax +48 61 666 03 63

icv@akademiacontrollingu.pl

www.akademiacontrollingu.pl

 

 

 

Kontakt

dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający
ICV POLSKA
tel. +48 (61) 852 33 53
Maja Kramer
Członek Zarządu
Akademia Controllingu Sp. z o.o.
ICV POLSKA
tel. +48 (61) 852 33 53
Klaudia Blicharz
Koordynator ICV POLSKA
Akademia Controllingu Sp. z o.o.
ICV POLSKA
tel. +48 (61) 852 33 53
Marta Elimer
Koordynator szkoleń,
Akademia Controllingu Sp. z o.o.
ICV POLSKA
tel. +48 (61) 852 33 53