O Kongresie ICV POLSKA

"DIGITAL MOMENTUM FOR FINANCE AND CONTROLLING"

W erze digitalizacji kluczowym czynnikiem konkurencyjności firm jest jak najwcześniejsze rozpoznanie potencjału, jaki niesie digitalizacja i ciągłe dostosowywanie modelu biznesowego. Firmy, które nie widzą tej potrzeby lub rozpoznają ją zbyt późno, muszą liczyć się z ryzykiem wycofania, a nawet wyeliminowania z rynku. Kongres ICV ma charakter praktyczny i jest doskonałym miejscem zarówno dla CFO, Dyrektorów Finansowych, controllerów i finansistów, jak i również dla menedżerów, którzy mogą zobaczyć w jakim kierunku rozwijać controlling i finanse oraz jaką rolę powinni pełnić controllerzy i piony finansowe w erze digitalizacji.

Z jednej strony dynamiczny rozwój cyfrowych modeli biznesowych, modele subskrypcyjne, serwicyzacja, lawinowa ekspansja platform internetowych, nagłe pojawianie się cyfrowych start-upów oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI), z drugiej strony automatyzacja, robotyzacja (RPA) i centralizacja procesów finansowych w centrach usług wspólnych (Shared Services Centers – SSC) to jest dzisiejsza rzeczywistość i wyzwanie dla controllerów i pionów finansowych.

Cyfrowy impet (Digital Momentum)

Cyfrowy impet to również możliwość budowy nowych zespołów typu Człowiek + Sztuczna Inteligencja, które mogą zacząć dominować w najbliższej przyszłości i bardzo szybko zdobywać przewagę konkurencyjną nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym.

Elastyczność, dostosowanie i szybka adaptacja do nowych funkcji i zadań jest kluczowa dla społeczności finansistów na świecie. Dzisiejsza największa obawa ludzkości to, aby nie stracić znaczenia i nie zostać wykluczonym! Dotyczy to również biznesu i pracy.

Podczas XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023) będziemy mówić o najważniejszych aktualnych trendach z zakresu digitalizacji, zarządzania i controllingu, które wywierają istotny wpływ na rozwój każdej nowoczesnej organizacji. Zapraszamy szerokie grono CFO, Dyrektorów Finansowych, controllerów, finansistów i menedżerów oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością biznesu oraz przyszłą rolą controllingu i finansów w przedsiębiorstwach.

Dlaczego nie może Cię zabraknąć na XVII Kongresie ICV POLSKA (CIA 2023)?

Zadbaj o twoją przyszłość, dowiedz się jak wykorzystać i stawić czoła przyszłym trendom w finansach i controllingu. Kongres adresujemy zarówno do CFO, dyrektorów finansowych, dyrektorów controllingu, controllerów, finansistów jak i menedżerów.

Dyrektorze finansowy (CFO): rozwijaj efektywne procesy controllingowe, które wpisują się w przyszłe trendy w finansach i controllingu:

 • Jakie nowe metody controllingu i zarządzania stosują najlepsze przedsiębiorstwa?
 • Dlaczego standaryzacja raportowania, controlling personalny i zrównoważony rozwój to tematy, które powinny interesować nowoczesnego CFO?
 • Czy należy inwestować w digitalizację procesów controllingowych oraz „jedyne źródło prawdy”?
 • Dlaczego zrównoważony rozwój to dzisiaj „must have”, a nie tylko atrakcyjny dodatek?
 • Które z technologii Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA mogą podnieść efektywność finansów i controllingu?

Controllerze i finansisto - czy jesteś przygotowany na nowe trendy w finansach i controllingu:

 • Co może dać tobie digitalizacja i jak może zmieniać Twoją pracę?
 • Jak nowoczesne, cyfrowe technologie mogą przełożyć się zarówno na sukces Twojej firmy, jak i Twój osobisty?
 • Jak digitalizacja zmienia modele biznesowe przedsiębiorstw i jaka jest rola controllerów i finansistów?
 • Jak technologie Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA zmienią zawód controllerów i finansistów?
 • Dlaczego połączenie kompetencji technologicznych z kompetencjami społecznymi są dzisiaj tak pożądane?

Podczas XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023) otrzymasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zbierzesz niezbędne informacje i dowiesz się jak rozwijać procesy controllingowe w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Poznasz najlepsze osiągnięcia i technologie, które stosują dzisiaj przedsiębiorstwa oraz spotkasz wartościowych profesjonalistów.

Czego możesz się spodziewać?

Podczas CIA 2023 połączymy cztery tematy: po pierwsze podejmiemy temat standaryzacji oraz optymalizacji wizualnej w raportowaniu zarządczym niezbędny do radzenia sobie z problemem raportowania coraz większych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw, po drugie będziemy dyskutować o konieczności profesjonalizowania controllingu personalnego, który niezbędny staje się do lepszego zarządzania personelem i wiedzą, po trzecie będziemy mówić o zrównoważonym rozwoju i raportowaniu ESG i wreszcie obejmiemy te wszystkie tematy klamrą nowoczesnych technologii informatycznych (BI, AI, ML, RPA, BD, AA), które usprawniają pracę finansistów, controllerów i menedżerów na całym świecie.

Światowej sławy prelegenci (m.in. z cenionych europejskich uniwersytetów i firm konsultingowych), przedstawiciele firm wykorzystujących innowacyjne technologie, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking – to są aspekty, na które stawiamy największy nacisk.

Światowe autorytety z obszaru zarządzania, controllingu i finansów

Podczas XVII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2023) wystąpi Prof. Dr. Rolf Hichert, Prezydent IBCS Association, kreatywny umysł i częsty prelegent na międzynarodowych konferencjach. Poruszy on tematykę Międzynarodowych Standardów Komunikacji Biznesowej (IBCS) oraz pokaże, dlaczego ważna jest standaryzacja w raportowaniu zarządczym. Dowiemy się również, jakie są najnowsze trendy i wyzwania przed procesem raportowania zarządczego oraz, w jakim kierunku IBCS Association prowadzi swoje prace badawcze nad standardem IBCS.

Tematykę controllingu personalnego przedstawi na międzynarodowy ekspert Dr. Christian Kreuzer. Aktualnie pełni on funkcję Managing Director w Advisory Services EY we Wiedniu z koncentracją na rozwoju korporacyjnym. Jest również Dyrektorem Zarządzającym w Controller Institute. Dr. Christian Kreuzer podzieli się z nami swoimi doświadczeniami z obszaru controllingu personalnego pokazując go jako proces i rozwinie związane z tym procesem tematy raportowania, planowania i budżetowania oraz automatyzacji controllingu personalnego.

Standaryzacja oraz optymalizacja wizualna w raportowaniu zarządczym

W dzisiejszych czasach analitycy, controllerzy i finansiści muszą przetwarzać ogromne ilości danych w sposób, który umożliwia menedżerom szybkie i poprawne formułowanie potrzebnych wniosków. Dlatego też problem projektowania raportów nabiera coraz większego znaczenia, zaraz obok aspektów merytorycznych. W ostatnich czasach zarówno praktycy jak i naukowcy poświęcili dużo czasu na wypracowanie standardów i najlepszych praktyk dotyczących projektowania raportów zoptymalizowanych pod kątem percepcji.

Controlling personalny

Work-life balance, zmieniające się oczekiwania pracowników, konieczność skrócenia czasu przekazywania kompetencji nowym pracownikom oraz gromadzenia i zachowywania zdobytych kompetencji na przyszłość to niewątpliwie istotne obszary, na których koncentruje się controlling personalny. Z jednej strony konieczność planowania i monitorowania ścieżek kariery pracowników na bardzo zindywidualizowanym poziomie, a z drugiej strony chęć wcześniejszego przewidywania i reagowania skłania organizacje do wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze controlingu personalnego.

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG

Mówienie o zrównoważonym rozwoju w finansach to dzisiaj konieczność, a nie mało istotny dodatek. CFO i controllerzy muszą zacząć interesować się tym tematem na poważnie. Dzisiaj każdy rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, a zaspokajanie dzisiejszych potrzeb, jednocześnie nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości ich zaspokojenia oraz dbałość o środowisko życia człowieka staje się najwyższym priorytetem. Co więcej aktualne i nadchodzące obowiązki uwzględniania w sprawozdaniach tematyki ESG stanowi wyzwanie dla wielu organizacji jeśli chodzi o zrozumienie oraz odpowiednie przygotowanie danych wejściowych do raportowania.

Digitalizacja

Aktualna sytuacja pokazuje, że potrzebne są nowoczesne narzędzia informatyczne, które pozwalają na szybkie analizy scenariuszy oraz efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Menedżerowie zrozumieli potrzebę kompleksowej digitalizacji „jedynego źródła prawdy” oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych podstawowych. To wszystko sprawia, że technologie takie jak: Predictive Analytics (PA), Business Intelligence (BI), Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) czy Machine Learning (ML) nie są odległą przyszłością, ale dzisiaj stanowią strategiczny punkt zainteresowania przedsiębiorstw.

 

Dołącz do nas podczas CIA 2023

Zarezerwuj czas 19-20 czerwca 2023r. i weź udział w XVII Kongresie ICV POLSKA (CIA 2023). Dołącz do Społeczności profesjonalistów na wyjątkowym kongresie w Warszawie. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Czekamy na Ciebie!

Poznaj najlepsze i sprawdzone rozwiązania

Posłuchaj inspirujących, multimedialnych wykładów.

Wymień się doświadczeniami z ponad 250 praktykami w czasie sesji networkingowych .

Wybierz najważniejsze dla Ciebie tematy spośród sesji tematycznych:

 • Digital Future and New Reality
 • Digital Finance and Controlling
 • Business Intelligence and Predictive Planning in controlling
 • Modern controlling
 • Digitalization in Finance and Controlling

DIGITAL MOMENTUM FOR FINANCE AND CONTROLLING

Kongres CIA 2023 to dwa intensywne dni wypełnione kluczowymi zagadnieniami z zakresu rozwoju nowoczesnych organizacji:

 • CFO of the future
 • Digitalization
 • Sustainability
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Controlling
 • Business Partnering
 • Digital Future
 • Business Intelligence (BI)
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Machine learning
 • Big Data

Nie ma ważniejszego i bardziej opiniotwórczego kongresu w Polsce w dziedzinie finansów i controllingu

Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL