O Kongresie ICV POLSKA

Zwinność, zrównoważony rozwój, serwicyzacja i digitalizacja!

CFO przyszłości, controller przyszłości to strategiczny partner, doradca biznesu, który w coraz większym stopniu angażuje się w relacje z zewnętrznymi interesariuszami widzi osiągane rezultaty przez etyczny obiektyw, komunikując wyniki nie tylko z perspektywy finansowej, ale uwzględniając inne perspektywy, takie jak: społeczność, środowisko oraz przyszłe pokolenia. Ponadto tematyka zwinnego (Agile) zarządzania finansami staje się światowym trendem, który podejmują dzisiaj nowoczesne zespoły finansów i controllingu. Zmiany modeli biznesowych w kierunku modeli usługowych (serwicyzacja) również determinują kierunek rozwoju procesów controllingowych w przedsiębiorstwach. Trendom tym towarzyszy totalna digitalizacja, zwiększanie efektywności i wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Dlatego właśnie teraz jest czas, aby działać! W związku z globalnymi trendami, podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) podejmujemy wyzwanie przedyskutowania zagadnień ważnych dla przyszłości finansów i controllingu jak: zwinność, zrównoważony rozwój, serwicyzacja i digitalizacja oraz podzielenia się między sobą naszymi doświadczeniami.

Dlaczego nie może Cię zabraknąć na XVI Kongresie ICV POLSKA (CIA 2022)?

Zadbaj o twoją przyszłość, dowiedz się jak wykorzystać i stawić czoła przyszłym trendom w finansach i controllingu. Kongres adresujemy zarówno do dyrektorów finansowych CFO, controllerów, finansistów jak i menedżerów.

Dyrektorze finansowy (CFO): rozwijaj efektywne procesy controllingowe, które wpisują się w przyszłe trendy w finansach i controllingu:

 • Jakie nowe metody controllingu i zarządzania stosują najlepsze przedsiębiorstwa?
 • Dlaczego zrównoważony rozwój to dzisiaj „must have”, a nie tylko atrakcyjny dodatek?
 • Co oznacza zwinność, zrównoważony rozwój i serwicyzacia dla finansów i controllingu?
 • Czy należy inwestować w digitalizację procesów controllingowych oraz „jedyne źródło prawdy”?
 • Które z technologii Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA mogą podnieść efektywność controllingu?

Controllerze i finansisto - czy jesteś przygotowany na nowe trendy w finansach i controllingu:

 • Czym są zwinne finanse i dlaczego zwinność staje się priorytetem?
 • Jak serwicyzacja zmienia modele biznesowe przedsiębiorstw i jaka jest rola kontrolerów i finansistów?
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby wartość controllingu nie była kwestionowana w przyszłości przez menedżerów?
 • Jak technologie Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA zmienią zawód controllerów i finansistów?
 • Dlaczego połączenie kompetencji technologicznych z kompetencjami społecznymi są dzisiaj tak pożądane?

Podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) otrzymasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zbierzesz niezbędne informacje i dowiesz się jak rozwijać procesy controllingowe w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Poznasz najlepsze osiągnięcia i technologie, które stosują dzisiaj przedsiębiorstwa oraz spotkasz wartościowych profesjonalistów.

Czego możesz się spodziewać?

Podczas CIA 2022 połączymy cztery tematy: po pierwsze podejmiemy temat zwinności (Agility) finansach i controllingu niezbędny sobie do radzenia sytuacji biznesowej określony jako VUCA,  po drugie będziemy dyskutować o konieczności uwzględnienia zrównoważonego rozwoju (Sustaiability) w finansach, po trzecie będziemy mówić o megatrendzie serwicyzacji (Servitization) i zmianach modeli biznesowych na usługowe i wreszcie obejmiemy te wszystkie tematy klamrą nowoczesnych technologii informatycznych (BI, AI, ML, RPA, BD, AA), które usprawniają pracę finansistów, controllerów i menedżerów na całym świecie.

Światowej sławy prelegenci (m.in. z cenionych europejskich uniwersytetów i firm konsultingowych), przedstawiciele firm wykorzystujących innowacyjne technologie, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking – to są aspekty, na które stawiamy największy nacisk.

 

Światowe autorytety z obszaru controllingu i finansów

Dr Rita Niedermayr

Podczas XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) wystąpi Dr Rita Niedermayr, Członek zarządu w International Group of Controlling, Współautorka książki Controller Competence Model – A Guideline for Modern Controller Development with Model Competences Profiles. Międzynarodowa ekspertka w zakresie controllingu, finansów i księgowości oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest redaktorem naczelnym magazynu CFO aktuell. Od 1990 roku Dyrektor Zarządzająca w Controller Institute, a od 2018 roku pełni rolę Associate Partner w EY Management Consulting. Podczas Kongresu Dr Rita Niedermayr zaprezentuje problematykę zrównoważonego rozwoju (Sustaiability) w finansach.

Marie-Luise Lehmann

Tematykę zwinności (Agile) w controllingu i finansach przedstawi pionierka tego obszaru Marie-Luise Lehmann. Jest ona założycielką think-tanku Finance Goes Agile oraz współprowadzącą ekspercką grupę roboczą „Agile Controlling” w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV). Aktualnie pracuję na stanowisku Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting w Niemczech. Jest również prelegentem i wykładowcą tematyki zwinnych finansów na konferencjach i uniwersytetach.

Stefan Tobias

O serwicyzacji opowie nam współzarządzający think-tankiem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV) – Stefan Tobias – Partner kierujący Competence Center “Controlling & Finance” w Horváth & Partner GmbH. Ma on bardzo bogate doświadczenie praktyczne i realizował projekty związane z transformacją finansów w kilkunastu międzynarodowych grupach kapitałowych. Ponadto realizował projekty dotyczące projektowania i wdrażania procesów controllingowych, analiz strategicznych w korporacjach na całym świecie. Jego wystąpienie pt: “Controlling of Servitization – only new KPIs or do we have to think and act differently?” będzie doskonałą inspiracją dla uczestników Kongresu pokazującą istotę procesów controllingowych w modelach biznesowych opartych na serwicyzacji.

Zwinność (Agility)

Obecnie większość menedżerów zna i używa akronim VUCA, który opisuje obecną sytuację biznesową większości organizacji, charakteryzującą się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. Dyrektorzy finansowi (CFO), controllerzy powinni zajmować się nie tylko analizą obecnej sytuacji, ale także przygotowaniem na przyszłość. Powstaje zatem pytanie, jak poradzić sobie z VUCA. Jedna ważna odpowiedź pojawiła się w ciągu ostatnich kilku lat w postaci imperatywu „zwinności” (Agility).

Zrównoważony rozwój (Sustainability)

Mówienie o zrównoważonym rozwoju w finansach to dzisiaj konieczność, a nie mało istotny dodatek. CFO i controllerzy muszą zacząć interesować się tym tematem na poważnie. Dzisiaj każdy rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, a zaspokajanie dzisiejszych potrzeb, jednocześnie nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości ich zaspokojenia oraz dbałość o środowisko życia człowieka staje się najwyższym priorytetem.

Megatrend: serwicyzacja (Servitization)

Jednym z tematów, którym firmy muszą się zająć po przezwyciężeniu kryzysu, jest zmiana modelu biznesowego. Serwicyzacja to coraz szersze wchodzenie w modele biznesowe oparte na usługach, zwłaszcza w miarę upowszechniania się digitalizacji. Ewolucja od tradycyjnej oferty produktowej do oferty usługowej ma daleko idące konsekwencje dla firm i ich modeli biznesowych. Nie bez powodu serwicyzacja jest również określana jako innowacja w modelu biznesowym. W związku z tym megatrendem także controlling i finanse będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom. Ale czym one będą?

Digitalizacja

Aktualna sytuacja kryzysowa wyraźnie pokazała, że potrzebne są nowoczesne narzędzia informatyczne, które pozwalają na szybkie analizy scenariuszy oraz efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Menedżerowie zrozumieli potrzebę kompleksowej digitalizacji „jedynego źródła prawdy” oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych podstawowych. To wszystko sprawia, że technologie takie jak: Predictive Analytics (PA), Business Intelligence (BI), Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) czy Machine Learning (ML) nie są odległą przyszłością, ale dzisiaj stanowią strategiczny punkt zainteresowania przedsiębiorstw.

Dołącz do nas podczas CIA 2022

Zarezerwuj czas 10-11 października 2022 r. i weź udział w XVI Kongresie ICV POLSKA (CIA 2022). Dołącz do Społeczności profesjonalistów na wyjątkowym kongresie w Poznaniu. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Czekamy na Ciebie!

Poznaj najlepsze i sprawdzone rozwiązania

Posłuchaj 12 inspirujących, multimedialnych wykładów.

Wymień się doświadczeniami z ponad 250 praktykami w czasie sesji networkingowych .

Wybierz najważniejsze dla Ciebie tematy spośród 6 sesji tematycznych:

 • Digital Future and New Reality
 • Business Intelligence – trends and modern concepts
 • Robotic Process Automation (RPA) and automation
 • Advanced cost and profitability management systems
 • Excellence in reporting design
 • Self service Business Intelligence

Future Trends in Finance and Controlling – Agility, Sustainability, Digitization

Kongres CIA 2022 to dwa intensywne dni wypełnione kluczowymi zagadnieniami z zakresu rozwoju nowoczesnych organizacji:

 

 • CFO of the future
 • Agility
 • Sustainability
 • Servitization
 • Controlling
 • Business Partnering
 • Digital Future
 • Business Intelligence (BI)
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Machine learning
 • Big Data

Nie ma ważniejszego i bardziej opiniotwórczego kongresu w Polsce w dziedzinie finansów i controllingu

Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL