O Kongresie ICV POLSKA

"RACE FOR TALENT! - FUTURE WORK IN FINANCE AND CONTROLLING"

W czasach pogoni za talentami oraz rozwojem nowych kompetencji najważniejszym czynnikiem konkurencyjności firm jest jak najwcześniejsze rozpoznanie potrzeb kompetencyjnych, poszukiwanie talentów i ciągłe dostosowywanie modelu biznesowego. Firmy, które nie widzą tej potrzeby lub rozpoznają ją zbyt późno, muszą liczyć się z ryzykiem pozostania w tyle, a nawet wyeliminowania z rynku. Kongres ICV ma charakter praktyczny i jest doskonałym miejscem zarówno dla CFO, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, controllerów i finansistów, jak i również dla menedżerów, którzy mogą zobaczyć w jakim kierunku rozwijać controlling i finanse oraz jaką rolę powinni pełnić controllerzy i piony finansowe w przyszłości.

"Wyścig po talenty!" to dynamiczne wyzwanie, w którym przedsiębiorstwa rywalizują o zdobycie najbardziej utalentowanych specjalistów w obszarze finansów i controllingu, rozumiejąc, że właściwe kompetencje i talent są kluczem do przyszłego sukcesu i innowacji. Jest to wyścig, który wymaga nie tylko szybkiego identyfikowania i przyciągania talentów, ale również ciągłego dostosowywania modeli biznesowych i kompetencji do szybko zmieniającego się świata finansów, podkreślającego znaczenie AI, digitalizacji i zaawansowanego zarządzania.

Wyścig po talenty! (Race for Talent!)

Wyścig po talenty to również możliwość budowy nowych zespołów typu Człowiek + Sztuczna Inteligencja, które mogą zacząć dominować w najbliższej przyszłości i bardzo szybko zdobywać przewagę konkurencyjną nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym.

Elastyczność, dostosowanie i szybka adaptacja do nowych funkcji i zadań jest kluczowa dla społeczności finansistów na świecie. Dzisiejsza największa obawa ludzkości to, aby nie stracić znaczenia i nie zostać wykluczonym! Dotyczy to również biznesu i pracy.

Podczas XVIII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2024) będziemy mówić o najważniejszych aktualnych trendach z zakresu kompetencji przyszłości, sztucznej inteligencji (AI), digitalizacji, zarządzania i controllingu, które wywierają istotny wpływ na rozwój każdej nowoczesnej organizacji. Zapraszamy szerokie grono CFO, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, controllerów, finansistów i menedżerów oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością biznesu oraz przyszłą rolą controllingu i finansów w przedsiębiorstwach.

Dlaczego nie może Cię zabraknąć na XVIII Kongresie ICV POLSKA (CIA 2024)?

Zadbaj o twoją przyszłość, dowiedz się jak wykorzystać i stawić czoła przyszłym trendom w finansach i controllingu. Kongres adresujemy zarówno do CFO, dyrektorów finansowych, dyrektorów controllingu, controllerów, finansistów jak i menedżerów.

Dyrektorze finansowy (CFO), menedżerze: rozwijaj efektywne procesy controllingowe, które wpisują się w przyszłe trendy w finansach i controllingu:

 • Dlaczego ciągły rozwój kompetencji oraz zarządzanie talentami mają kluczowe znaczenie dla rozwoju funkcji finansów?
 • Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości, które należy pozyskiwać i zatrzymywać w finansach i controllingu?
 • W jaki sposób sztuczna inteligencja i digitalizacja zmieniają krajobraz finansowy, i jak można je efektywnie wdrażać w strategiach finansowych?
 • Jakie są najważniejsze trendy i wyzwania w zarządzaniu finansami i controllingu, które będą miały wpływ na decyzje strategiczne w nadchodzących latach?
 • Czy należy inwestować w digitalizację procesów controllingowych oraz „jedyne źródło prawdy”?
 • Które z technologii Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA mogą podnieść efektywność finansów i controllingu?

Controllerze i finansisto - czy jesteś przygotowany na nowe trendy w finansach i controllingu:

 • Jakie kompetencje są kluczowe dla Twojej przyszłej kariery zawodowej?
 • Co może dać tobie digitalizacja, sztuczna inteligencja (AI) i jak może zmieniać Twoją pracę?
 • Jak nowoczesne cyfrowe technologie mogą przełożyć się zarówno na sukces Twojej firmy, jak i Twój osobisty?
 • Jak technologie Business Intelligence, Artificial Intelligence, Advanced Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning, BIG DATA zmienią zawód controllerów i finansistów?
 • Dlaczego połączenie kompetencji technologicznych z kompetencjami społecznymi są dzisiaj tak pożądane?

Podczas XVIII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2024) otrzymasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zbierzesz niezbędne informacje i dowiesz się jak rozwijać procesy controllingowe w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Poznasz najlepsze osiągnięcia i technologie, które stosują dzisiaj przedsiębiorstwa oraz spotkasz wartościowych profesjonalistów.

Czego możesz się spodziewać?

Podczas CIA 2024 połączymy cztery tematy: po pierwsze podejmiemy temat wyścigu o talenty, ewolucji kompetencji przyszłości oraz przyszłości pracy w finansach i controllingu, po drugie będziemy dyskutować o zastosowaniach i potencjale sztucznej inteligencji (Artificial intelligence - AI) w finansach i controllingu, po trzecie będziemy mówić o zbliżającym się obowiązku raportowania ESG i wreszcie obejmiemy te wszystkie tematy klamrą nowoczesnych technologii informatycznych (BI, AI, ML, RPA, BD, AA), które usprawniają pracę finansistów, controllerów i menedżerów na całym świecie.

Światowej sławy prelegenci (m.in. z cenionych europejskich uniwersytetów i firm konsultingowych), przedstawiciele firm wykorzystujących innowacyjne technologie, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking – to są aspekty, na które stawiamy największy nacisk.

Światowe autorytety z obszaru zarządzania, controllingu i finansów

Podczas XVIII Kongresu ICV POLSKA (CIA  2024) wystąpi Dr. Kim Louisa Dillenberger, Head of Transformation Management w Frankfurt School of Finance & Management oraz Członek Think Tanku ICV. Poruszy ona on tematykę przyszłości pracy w finansach i controllingu oraz pokaże, dlaczego ważny jest ciągły rozwój nowych kompetencji. Dowiemy się również, jakie są najnowsze trendy i wyzwania dotyczące przyszłej pracy i w jakim kierunku ICV prowadzi swoje badania w tym zakresie.

Tematykę zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG przedstawi na międzynarodowy ekspert Prof. Dr. Mike Schulze - Vice President for Research and Professor of Controlling, Accounting and Financial Management w CBS International Business School. Przedstawi on rezultaty pracy Think Tanku ICV and tematem „Controlling and Sustainability”, rezultaty prac eksperckiej grupy roboczej „Green Controlling for Responsible Business”. Prof. Dr. Mike Schulze podzieli się z nami swoimi doświadczeniami z obszaru green controllingu pokazując go jako proces i rozwinie związane z tym procesem tematy raportowania ESG, planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Wyścig o talenty i ewolucja kompetencji w finansach i controllingu:

Przyłącz się do nas, by zgłębić fascynujący świat zarządzania talentami w finansach i controllingu. Poznaj, jak ewoluuje praca w tych dziedzinach i jakie kompetencje będą kluczowe w przyszłości. Dowiedz się, jak przewodzić w wyścigu o najbardziej pożądane umiejętności i jak efektywnie rozwijać swój zespół, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom biznesowym.

Potencjał sztucznej inteligencji w finansach i controllingu:

Odkryj rewolucyjne możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja w sektorze finansowym. Zrozum, jak AI może przekształcić analizę danych, prognozowanie i zarządzanie ryzykiem. Weź udział w dyskusji o najnowszych trendach, aplikacjach i przyszłości AI w finansach, aby pozostać na czele innowacji.

Raportowanie ESG - nowe wyzwania i możliwości:

Zapraszamy do dyskusji na temat rosnącego znaczenia raportowania ESG (środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny) i jego wpływu na świat finansów. Poznaj, jak firmy mogą dostosować się do nowych wymogów i jak efektywnie wykorzystywać raportowanie ESG do budowania trwałej wartości i reputacji.

Nowoczesne technologie informatyczne w finansach:

Odkryj, jak nowoczesne technologie, takie jak Business Intelligence (BI), Machine Learning (ML), Robotic Process Automation (RPA), Big Data (BD) i Advanced Analytics (AA), rewolucjonizują pracę finansistów i controllerów. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak te narzędzia mogą usprawnić operacje finansowe i zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną.

Dołącz do nas podczas CIA 2024

Zarezerwuj czas 22-23 kwietnia  2024r. i weź udział w XVIII Kongresie ICV POLSKA (CIA 2024). Dołącz do Społeczności profesjonalistów na wyjątkowym kongresie w Poznaniu. To największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Czekamy na Ciebie!

Poznaj najlepsze i sprawdzone rozwiązania

Posłuchaj inspirujących, multimedialnych wykładów.

Wymień się doświadczeniami z ponad 250 praktykami w czasie sesji networkingowych .

Wybierz najważniejsze dla Ciebie tematy spośród sesji tematycznych:

 • Digital Future and New Reality
 • Digital Finance and Controlling
 • Business Intelligence and Predictive Planning in controlling
 • Modern controlling
 • Digitalization in Finance and Controlling

RACE FOR TALENT! – FUTURE WORK IN FINANCE AND CONTROLLING

Kongres CIA 2024 to dwa intensywne dni wypełnione kluczowymi zagadnieniami z zakresu rozwoju nowoczesnych organizacji:

 • Race for Talent!
 • New Work
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Sustainability
 • ESG Reporting
 • Controlling
 • Business Partnering
 • Digital Future
 • Business Intelligence (BI)
 • Robotic Process Automation (RPA)
 • Big Data

Nie ma ważniejszego i bardziej opiniotwórczego kongresu w Polsce w dziedzinie finansów i controllingu

Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL