Patronat

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV – Internationaler Controller Verein) jest największym, prestiżowym stowarzyszeniem społeczności controllerów na świecie. Naszym celem jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Kongresy Controlling Intelligence Adventure organziowane przez ICV POLSKA to zawsze ogromna dawka międzynarodowego know-how, wymiana doświadczeń, inspiracje oraz networking. Kongresy CIA to najważniejsze wydarzenia controllingowe w Polsce adresowane do menedżerów oraz controllerów.

icvpolska.pl

„Kongres ICV POLSKA to inspirujące źródło pomysłów i motywacji”

Katarzyna Żuławska
Lider Grupy Roboczej ICV Lublin