Partnerzy

Wiedza, praktyka i nowoczesność

Niezwykle ważną rolę podczas XVI kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) pełnią nasi Partnerzy. Dzięki ich obecności uczestnicy kongresu zapoznają się z najnowszymi praktycznymi wdrożeniami oraz dowiedzą się, w jakim kierunku rozwijane są narzędzia wspierające controlling i zarządzanie. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w merytorycznych i praktycznych wykładach Partnerów kongresu oraz zachęcamy do zapoznawania się z ich najnowszymi osiągnięciami.

 

Złoci Partnerzy Merytoryczni

The globally recognized CMA® (Certified Management Accountant) program is a relevant assessment of advanced accounting and financial management knowledge in critical areas such as financial planning, analysis, control, and decision support. For 50 years, the CMA program has focused specifically on the competencies required by organizations and CFOs to protect investors and drive business value. Over 100,000 CMAs have earned the certification, making significant impact to organizations worldwide, recognizing core reasons for business challenges, and shaping long-term strategy.

www.imanet.org/cmaeurope


Srebrni Partnerzy Merytoryczni

Misją FlexiSolutions jest dostarczanie narzędzi wspierających cyfrową transformację procesów controllingu i sprawozdawczości. Stworzyliśmy i stale rozwijamy system FlexiReporting – wiodące rozwiązanie klasy Enterprise Performance Management, które zapewnia automatyzację raportowania finansowego i zarządczego, alokacji kosztów, budżetowania, prognozowania oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania, które w zauważalny sposób poprawiają codzienną pracę kontrolerów, analityków i księgowych. Z naszych rozwiązań pomyślnie korzystają duże i średnie firmy - liderzy swoich branż oraz dynamicznie rozwijające się firmy dostrzegające potencjał innowacji w zarządzaniu dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Naszym Klientom oferujemy unikalną propozycję wartości, którą powstaje w dzięki połączeniu nowoczesnego oprogramowania IT oraz eksperckich kompetencji w obszarze finansów i kontrolingu. Know-how zgromadzony podczas dotychczasowych projektów oraz doświadczenia wnoszone indywidualnie przez naszych pracowników stanowią fundament dla stałego doskonalenia systemu oraz skutecznej realizacji kolejnych wdrożeń.

www.flexisolutions.pl


Cubewise to globalna firma konsultingowa skoncentrowana na dostarczaniu najlepszych w swojej klasie rozwiązań do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw opartych o IBM Planning Analytics. Wywodząc sie z Australii i posiadając 21 biur na całym świecie, umożliwiamy naszym klientom odwzorowanie ich unikalnych procesów biznesowych w modelach planistyczno-raportowych. Dzięki zaufaniu setek klientów staliśmy się globalnym zaufanym partnerem IBM Platinium Partner. Koncentrujemy się na analizie biznesowej, oraz wspieraniu innowacji i sukcesu naszych klientów, wykorzystując doświadczenia i najlepsze praktyki powstałe podczas niezliczonej ilości wdrożeń.

cubewise.com

tel. + 48 22 452 40 70


 

Akademia Controllingu

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest partnerem i wyłącznym przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce i tym samym zapewnia dostęp do zaawansowanych programów szkoleniowych z obszaru controllingu i zarządzania.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, a jej klientami są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. – pierwszy wybór controllerów w Polsce.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. zapewnia solidne wykształcenie controllerów dzięki realizacji nowoczesnych i kompleksowych programów szkoleniowych. Tematyka szkoleń rekomendowana jest przez największe organizacje controllerów i finansistów jak: ICV, IMA, IFAC, CAM-I. W trakcie szkoleń realizowanych przez Akademię Controllingu uczestnicy rozwijają zarówno kompetencje twarde, analityczne jak i miękkie, interpersonalne.

www.akademiacontrollingu.pl
tel. +48 61 852 33 53


Firma ABC Akademia Sp. z o.o. to centrum kompetencyjne oraz lider wdrażania zaawansowanych platform zarządczo-controllingowych.

Firma jest producentem nowoczesnego oprogramowania Doctor Coster®, które aktualnie wdrażane jest w największych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż (produkcja, handel, finanse, usługi).

Misją firmy ABC Akademia jest „Odkrywanie Prawdy o Zyskach”, a jej podstawowym celem jest zwiększenie efektywności i rentowności polskich, europejskich oraz światowych przedsiębiorstw.

www.abcakademia.com.pl
tel. + 48 61 855 13 62


Pozostali Partnerzy Merytoryczni

Zajmujemy się controllingiem, kompleksowo:

- od strony informatycznej, od 19 lat rozwijamy i wdrażamy autorski, system controllingowy Eureca;
- oraz od strony koncepcyjnej i doradczej.

Pomaga nam w tym doświadczenie 200 zrealizowanych w Polsce wdrożeń Eureki.

Wspomagamy naszych Klientów na wszystkich etapach rozwoju controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla Użytkowników, aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu. Bardzo często w naszych projektach realizujemy dedykowane usługi – jak na przykład stworzenie systemu raportowania, dedykowanych narzędzi obsługujących rozliczenia kosztów, czy różnego typu kalkulacje itp.

Zapewniamy narzędzia, doświadczonych ludzi i wieloletnie know-how.

https://www.controlling-systems.pl/swietny-controlling/


Partnerzy organizacyjni

 

Akademia Controllingu

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest partnerem i wyłącznym przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce i tym samym zapewnia dostęp do zaawansowanych programów szkoleniowych z obszaru controllingu i zarządzania.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, a jej klientami są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. – pierwszy wybór controllerów w Polsce.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. zapewnia solidne wykształcenie controllerów dzięki realizacji nowoczesnych i kompleksowych programów szkoleniowych. Tematyka szkoleń rekomendowana jest przez największe organizacje controllerów i finansistów jak: ICV, IMA, IFAC, CAM-I. W trakcie szkoleń realizowanych przez Akademię Controllingu uczestnicy rozwijają zarówno kompetencje twarde, analityczne jak i miękkie, interpersonalne.

www.akademiacontrollingu.pl
tel. +48 61 852 33 53


Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV – Internationaler Controller Verein) jest największym, prestiżowym stowarzyszeniem społeczności controllerów w Europie. Naszym celem jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Kongresy Controlling Intelligence Adventure organziowane przez ICV to zawsze ogromna dawka międzynarodowego know-how, wymiana doświadczeń, inspiracje oraz networking. Kongresy CIA to najważniejsze wydarzenia controllingowe w Polsce adresowane do menedżerów oraz controllerów.

 

Patronat medialny:

„Poszerz horyzonty i pobudź swoją motywację na Kongresie ICV POLSKA”

Robert Panufnik
Lider Grupy Roboczej ICV Gdańsk