Future Trends in Finance and Controlling
Agility, Sustainability, Digitization

10-11 października 2022r. w Poznaniu
IBB Andersia Hotel oraz ONLINE

CONTROLLING INTELLIGENCE ADVENTURE (CIA 2022) - największy międzynarodowy kongres dla CFO, finansistów i controllerów w Europie Środkowo-Wschodniej organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

0 edycja CIA
0 prelegentów
0 uczestników
0 sesji tematycznych

Zobacz relację z XV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2021)

Program kongresu

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników XVI Kongresu Controlling Intelligence Adventure

09:30 - 09:40

Oficjalne otwarcie XVI Kongresu ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi
Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań
BIO
Dr Tomasz M. Zieliński
Dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
BIO
 • Oficjalne otwarcie XVI Kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA
 • Powitanie uczestników Kongresu
 • Przedstawienie prelegentów Kongresu
 • Przedstawienie organizatora oraz partnerów Kongresu
 • Przedstawienie tematyki podejmowanej na XVI Kongresu ICV POLSKA
09:40 - 10:00

Future Trends in Finance and Controlling – Agility, Sustainability, Digitization

UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek

UNDER CONTROL
UNDER CONTROL
by Małgosia i Tomek
BIO
 • Zwinność
 • Zrównoważony rozwój
 • Serwicyzacja
 • Digitalizacja
10:00 - 10:40

Keynote Speech: SUSTAINABILITY GOES FINANCE – NEW PERSPECTIVE FOR THE CFO AGENDA

Dr Rita Niedermayr
Dr Rita Niedermayr
Managing Director, Controller Institut Austria Partner, EY Austria (transformation, learning and change) Member of the managing committee, International Group of Controlling
BIO
 • The green transformation as a gamechanger and value driver
 • Impact on processes, tasks, roles and capabilities of the CFO organization
 • Future interfaces and cross-sectional topics
 • Guiding principles for steering sustainability performance
 • What helps to manage sustainability from a Controlling perspective
10:40 - 11:20

Keynote Speech: AGILE IN FINANCE & CONTROLLING – GETTING STARTED

Marie-Luise Lehmann
Marie-Luise Lehmann
Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting
BIO
 • What is agile and why should a CFO care?
 • Where to start with agile in finance?
 • How does the result for finance functions look like?
 • What about Blueprints and Best Practices?
 • How can CFO´s and Management support being Agile
11:20 - 11:40

Przerwa kawowa – networking

11:40 - 12:10

Case study - prezentacja

12:10 - 13:10

Modele biznesowe przyszłości - panel dyskusyjny

Menedżerowie
Prywatny: Menedżerowie

13:10 - 14:10

Lunch – networking

Sesje tematyczne

Sesja A: Digital Future and New Reality (PL/ENG)

14:10 - 14:55
Sesja A - wystąpienie - case study
14:55 - 15:40
Sesja A - wystąpienie - case study
Sesja B: Business Intelligence – trends and modern concepts

14:10 - 14:55
Sesja B - wystąpienie - case study
14:55 - 15:40
Sesja B - wystąpienie - case study
Sesja C: Digitization in controlling

14:10 - 14:55
Sesja C - wystąpienie - case study
14:55 - 15:40
Sesja C - wystąpienie - case study
15:40 - 15:55

Przerwa kawowa – networking

15:55 - 16:35

Controlling of Servitization – only new KPIs or do we have to think and act differently?

Stefan Tobias
Stefan Tobias
Partner w Horváth & Partner GmbH
BIO
 • Servitization is the next Big Thing which Controlling must illuminate
 • Growth Model of Servitization as Steering Framework
 • Subscription Models
 • Impact of Servitization for Corporate Steering
16:35 - 16:40

Podsumowanie pierwszego dnia XVI Kongresu CIA organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi
Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań
BIO
Dr Tomasz M. Zieliński
Dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
BIO
17:00 - 19:00

Integracja oraz networking


Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

08:30 - 09:00

Poranna kawa i networking

09:00 - 09:30

Ciągła zasadność biznesowa projektów jako narzędzie zarządzania portfelowego w organizacjach

Remigiusz Kinas
Remigiusz Kinas
Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji, Grupa NEUCA
BIO
 • Odpowiedzialność za korzyści w projekcie.
 • Definiowanie korzyści na projektach.
 • Zarządzanie korzyściami w cyklu życia projektu.
 • Monitoring i kontrola korzyści poprojektowych.

Projekt w swojej definicji posiada ciągłe uzasadnienie biznesowe. Mimo to procesy zarządzania korzyściami w projektach i portfelach projektowych nadal nie funkcjonują w sposób optymalny. Podczas sesji dowiesz się kto powinien odpowiadać za definiowanie i zarządzanie korzyściami w organizacji (na podstawie doświadczeń PMO NEUCA SA). W jaki sposób ustandaryzować proces na poziomie projektu i portfela. Jak definiować korzyść oraz czym jest efekt projektu (cykl produkt – zmiana – efekt – korzyść). Jak przeprowadzać stałe przeglądy korzyści w trakcie i po zakończeniu projektu.

09:30 - 10:00

Wyzwania w transporcie kolejowym - Controlling jako inicjator zmian i optymalizacji

Paweł Kwiatkowski
Paweł Kwiatkowski
Dyrektor Biura Kontrolingu i Analiz, LOTOS Kolej sp. z o.o.
BIO
 • Problemy i wyzwania w branży towarowych przewozów kolejowych.
 • Wdrażanie i wyzwania związane z raportowaniem ESG.
 • Controlling jako partner biznesowy zamknięty w silosie ? Gdzie kończy się proces raportowy a zaczyna proces zarządczy.
 • Wpływ controllingu na digitalizację firmy.
 • Wpływ controllingu na zwinność firmy.
10:00 - 10:30

Nowoczesne procesy zakupowe oraz controlling zakupów

Małgorzata Podskarbi
Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań
BIO
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa – networking

11:00 - 12:10

Panel dyskusyjny - zwinne finanse i controlling

Podczas panelu dyskusyjnego ekspertów wraz z przedstawicielami ICV oraz Absolwentami ACBP poruszone zostaną zagadnienia związane z tematyką zwinności finansów i controllingu

Menedżerowie
Prywatny: Menedżerowie

12:10 - 12:30

Przerwa kawowa – networking

12:30 - 13:00

Podsumowanie XVI kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi
Małgorzata Podskarbi
Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań
BIO
Dr Tomasz M. Zieliński
Dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
BIO
13:00 - 14:00

Lunch – networking


Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

Prelegenci

Dr Rita Niedermayr

Managing Director, Controller Institut Austria Partner, EY Austria (transformation, learning and change) Member of the managing committee, International Group of Controlling

Marie-Luise Lehmann

Senior Manager Finance & Performance w Deloitte Consulting

Stefan Tobias

Partner w Horváth & Partner GmbH

Paweł Kwiatkowski

Dyrektor Biura Kontrolingu i Analiz, LOTOS Kolej sp. z o.o.

Remigiusz Kinas

Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji, Grupa NEUCA

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Dr Tomasz M. Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

dr Paweł Błaszkiewicz

Trener umiejętności menedżerskich

UNDER CONTROL

by Małgosia i Tomek

Partnerzy

Złoty Partner Merytoryczny

Srebrni Partnerzy Merytoryczni

Pozostali Partnerzy Merytoryczni

Organizatorzy

Patronat Medialny