NEW REALITY OF FINANCE AND CONTROLLING
- UNCERTAIN BUSINESS, DIGITAL FUTURE

11-12 października 2021
Hotel InterContinental, Warszawa oraz on-line

CIA 2021 - największe wydarzenie dla finansistów i controllerów w Europie Środkowo-Wschodniej organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

0 piętnasta edycja CIA
0 prelegentów
0 uczestników
0 sesji tematycznych

Zobacz relację z XIII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2019)

Program kongresu

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników XV Kongresu Controlling Intelligence Adventure

09:30 - 09:40

Oficjalne otwarcie XV Kongresu ICV POLSKA

Konferencję poprowadzi zespół UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek

 

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

 

 • Oficjalne otwarcie XV Kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA
 • Powitanie uczestników Kongresu
 • Przedstawienie prelegentów Kongresu
 • Przedstawienie organizatora oraz partnerów Kongresu
 • Przedstawienie tematyki podejmowanej na XV Kongresu ICV POLSKA

 

 

09:40 - 10:00

Nowa rzeczywistość finansów i controllingu

UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek

10:00 - 10:40

Keynote Speech: CONTROLLING & COST MANAGEMENT IN TIMES OF CRISIS

Prof. Dr. Ronald Gleich, Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank

 

 • Cele zarządzania kosztami
 • Udane narzędzia i koncepcje: wyniki bieżącego badania
 • Przykłady z odnoszących sukcesy niemieckich firm
10:40 - 11:10

ODPORNOŚĆ na zmianę. ZMIANA na odporność.

Barbara Hajdas, Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.

Tomasz Słupecki, Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

 

Odporność na zmianę

 • Siła wizji biznesowej w okresie niepewności.
 • Strategia ORLEN 2020-2030.
 • Odporność na paradoksy makroekonomiczne i roller coaster rentowności na skutek pandemii i załamania rynku popytu i podaży.
 • Rola kontrolingu w sytuacjach nadzwyczajnych i przykłady spółek w okresach załamania rynku i stabilności biznesu.

Zmiana na odporność

 • Ciągła zmiana w poszukiwaniu doskonałości operacyjnej i wykorzystanie szans biznesowych.
 • Wzmacnianie odporności biznesowej przez centralne oraz lokalne działania kontrolingu wspierające biznes w Grupie Kapitałowej.
 • Narzędzia kontrolingowe – jeden koncept, jedno miejsce, jeden standard – tysiące inspiracji.
11:10 - 11:30

Przerwa kawowa – networking

11:30 - 12:10

Robotic Process Automation (RPA) w controllingu

Prof. Dr. Mike Schulze, Professor of Controlling, Accounting and Financial Management (CBS IBS)

 • Jaki potencjał oferuje RPA dla firm w ogóle, a dla Controllingu w szczególności?
 • Jakie kompetencje są potrzebne do opanowania i korzystania z RPA?
 • Które procesy controllingowe najlepiej nadają się do zastosowania RPA?
 • Jakiego rodzaju przyrostu wydajności pod względem kosztów i czasu można się ogólnie spodziewać po zastosowaniu RPA?
 • Jakiego rozwoju można się spodziewać w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat?
12:10 - 13:10

Panel dyskusyjny

13:10 - 14:10

Lunch – networking

Sesje tematyczne

Sesja A: Digital Future and New Reality

14:10 - 14:55

Digital Future and New Reality - Case Study 1

14:55 - 15:40

Digital Future and New Reality - Case Study 2

Sesja B: Business Intelligence – trends and modern concepts

14:10 - 14:55

Dylematy Self Service BI - czyli co zrobić gdy technologia oferuje coraz więcej, a biznes wciąż chce tabelek w excelu?

Witold Kilijański, Chief Executive Officer (CEO ) w NewDataLabs

 

 • Dlaczego w jednych firmach wdrożenie nowoczesnej analityki biznesowej nic nie zmienia, a w innych jest strategicznym projektem i stanowi o przewadze konkurencyjnej?
 • Dla kogo w dzisiejszych czasach powinna być platforma Business Intelligence?
 • Od Readera do Viewera, od Viewera do Explorera, czyli jak może ewoluować praca managera z Business Intelligence?
 • Jak sprawić, aby Machine Learning trafił pod strzechy, a biznes rozumiał jak z nim pracować?
14:55 - 15:40

Business Intelligence – trends and modern concepts - Case Study 2

Sesja C: Robotic Process Automation (RPA) and automation

14:10 - 14:55

Robotic Process Automation (RPA) and automation - Case Study 1

14:55 - 15:40

Robotic Process Automation (RPA) and automation - Case Study 2

14:10 - 15:40

ICV Young Controllers Barcamp

Wystąpienia najlepszych młodych controllerów, studentów z uczelni takich jak: UEP, SGH, UMK i innych. Sesja studencka w formie online.

 

 • Model kompetencji controllerów – kluczowe kompetencje controllerów
 • Perspektywy pracy w controllingu dla młodych controllerów
 • Czym zajmują się controllerzy i jakie są ich zadania
 • Zadania controllerów – perspektywa Polski
15:40 - 15:55

Przerwa kawowa – networking

15:55 - 16:35

Wykład merytoryczny

Valentin Usenkov, Founder of USENKOV.PRO Project, Partner of CA Controller Akademie, Usenkov.pro (Russia)

16:35 - 16:40

Podsumowanie pierwszego dnia XV Kongresu CIA organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

16:40 - 18:00

Integracja oraz networking


Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

08:30 - 09:00

Poranna kawa i networking

09:00 - 09:30

Wykład merytoryczny

09:30 - 10:00

Zarzadzanie Finansami Grup Kapitałowych w warunkach niepewności biznesowej. Rola CFO w zarzadzaniu zmianą i dostosowaniu organizacji do nowej rzeczywistości.

Wojciech Rosa, Dyrektor Finansów Korporacyjnych Grupy Polpharma

 

 • Jakie elementy zarzadzania finansami największej firmy farmaceutycznej w Polsce były krytyczne dla zapewnienia ciągłości produkcji i bezpieczeństwa lekowego Polski
 • Jak zmienił się model pracy zespołu finansów, jak należało przedefiniować priorytety pracy zespołu. Które rozwiązania technologiczne się sprawdziły się w zarządzaniu pracą zespołu pracującego w pełni w modelu „home office”
 • Dlaczego zarządzanie kapitałem pracującym jest krytyczne w obliczu niepewności biznesowej
 • Jak na podstawie doświadczeń zebranych przez biznes i zespół finansów zmieniamy naszą organizacje

 

10:00 - 10:30

Czy Business Intelligence to rozwiązanie? Aspekty organizacyjne i techniczne.

Dariusz Okniński, Menedżer controllingu z wieloletnim doświadczeniem, Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk

Dorota Sieklicka, Manager of Business Intelligence w CCC S.A.

 

 • Rozwój architektury systemów.
 • Zmiany w strukturze organizacyjnej Controllingu i nie tylko.
 • Zarządzanie danymi czyli wdrożenie praktyk Data Governance.
 • Jak przekonać ludzi do zmiany Excela na BI?
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa – networking

Sesje tematyczne

Sesja D: Advanced cost and profitability management systems

11:00 - 11:35

Advanced cost and profitability management systems - Case Study 1

11:35 - 12:10

Advanced cost and profitability management systems - Case Study 2

Sesja E: Excellence in reporting design

11:00 - 11:35

Excellence in reporting design - Case Study 1

11:35 - 12:10

Excellence in reporting design - Case Study 2

Sesja F: Self service Business Intelligence

11:00 - 11:35

Self service Business Intelligence - Case Study 1

11:35 - 12:10

Self service Business Intelligence - Case Study 2

12:10 - 12:30

Przerwa kawowa – networking

12:30 - 13:00

Podsumowanie XV kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

13:00 - 14:00

Lunch – networking


Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

Prelegenci

Prof. Dr. Ronald Gleich

Professor for Management Practice & Control (FS), Manager of the ICV Think Tank

Valentin Usenkov

Founder of USENKOV.PRO Project, Partner of CA Controller Akademie, Usenkov.pro (Russia)

Prof. Dr. Mike Schulze

Professor of Controlling, Accounting and Financial Management (CBS IBS)

Wojciech Rosa

Dyrektor Finansów Korporacyjnych Grupy Polpharma

Tomasz Słupecki

Dyrektor Controllingu Korporacyjnego w PKN ORLEN S.A.

Barbara Hajdas

Dyrektor Wykonawczy ds. Controllingu Biznesowego w PKN ORLEN S.A.

Dariusz Okniński

Menedżer controllingu z wieloletnim doświadczeniem, Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk

Dorota Sieklicka

Manager of Business Intelligence w CCC S.A.

Małgorzata Podskarbi

Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań

Partnerzy

Złoty Partner Merytoryczny

Srebrni Partnerzy Merytoryczni

Organizatorzy

Patronat Medialny