Controlling and finance business partners
– kompetencje ery digitalizacji

14-15 września 2020 r., IBB Andersia Hotel ****, Poznań

Największe wydarzenie dla finansistów i controllerów w Europie Środkowo-Wschodniej organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)

0 czternasta edycja CIA
0 prelegentów
0 uczestników
0 sesji tematycznych

Zobacz relację z XIII Kongresu ICV POLSKA (CIA 2019)

Program kongresu

08:30 - 09:30

Rejestracja uczestników XIV Kongresu Controlling Intelligence Adventure

09:30 - 09:40

Oficjalne otwarcie XIV Kongresu ICV POLSKA

Konferencję poprowadzi zespół UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek

 

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

 

 • Oficjalne otwarcie XIV Kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA
 • Powitanie uczestników Kongresu
 • Przedstawienie prelegentów Kongresu
 • Przedstawienie organizatora oraz partnerów Kongresu
 • Przedstawienie tematyki podejmowanej na XIV Kongresu ICV POLSKA

 

 

09:40 - 10:00

Controlling w czasach kryzysu

UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek, czyli:

 

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

 

 • Jakie firmy przetrwają kryzys pandemii?
 • Jak podejść do przetrwania w czasach kryzysu?
 • Jaką rolę odgrywa controlling w sytuacji kryzysowej i jak powinna wyglądać współpraca z kadrą zarządzającą?
 • Jak w sytuacji kryzysowej controlling powinien wspierać zarządzanie kryzysowe?
10:00 - 10:40

Keynote Speech: THE FUTURE OF CONTROLLING

Prof. Dr. Utz Schäffer, Director at Institute of Management Accounting and Control (IMC), WHU – Otto Beisheim School of Management, Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV)

 

 • Kim jest controller ery digitalizacji?
 • Role controllerów w przyszłości
 • Kompetencje controllerów w przyszłości
 • Umiejętności charakterystyczne dla roli controllera w przyszłości
10:40 - 11:10

Keynote Speech: DOSKONAŁOŚĆ W PROJEKTOWANIU SKUTECZNYCH RAPORTÓW

UNDER CONTROL by Małgosia i Tomek, czyli:

 

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

 

 • Istota wizualnej optymalizacji w projektowaniu raportów
 • Kryteria optymalizacji raportów
 • Optymalizacja projektowania raportów pod kątem percepcji
 • Jakie są obszary zastosowań dla różnych rodzajów wykresów
 • Wizualizacje stosowane w analizach Big Data
11:10 - 11:40

Przerwa kawowa – networking

11:40 - 12:10

Change Management enables efficient SAP S\4 Hana Implementation w NTT DATA Romania S.A.

Nausica Costin, Chief Financial Officer, Executive Vice President w NTT DATA Romania

 

 • Dlaczego warto wdrożyć kolejną wersję SAP (SAP S\4 Hana)?
 • Wdrożenie nowej wizjonerskiej zmiany sposobu myślenia: decentralizacja odpowiedzialności finansowej celem samoobsługi przez menedżerów
 • Wprowadzanie Nowych zmian organizacyjnych w krajobrazie Nowego Systemu IT
 • Zarządzanie zmianą start …. koniec?
 • Jaki jest właściwy czas trwania projektu Zarządzania Zmianą?
 • Jak zarządzać wyzwaniami związanymi ze zmianami i nadal utrzymywać tempo działania biznesu na tym samym poziomie?
 • Proste pomysły na wsparcie procesu zmian
12:10 - 13:10

Partnerstwo biznesowe albo śmierć - perspektywa Top Management

 • Czy Top Management potrzebuje wsparcia partnerów biznesowych?
 • Jak widzą rolę controllingu i finansów menedżerowie najwyższego szczebla?
 • Jakiego wsparcia oczekują od controllerów i finansistów?
 • Czy w najbliższych latach rola controllerów i finansistów istotnie się zmieni?
 • Czy self-controlling menedżerów jest możliwy?

Podczas panelu dyskusyjnego ekspertów wraz z Top Menedżerami z najlepszych firm poruszone zostaną zagadnienia związane z rolą controllerów i finansistów w przedsiębiorstwach.

Panel dyskusyjny poprowadzi dr Tomasz M. Zieliński – Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

W panelu wezmą udział:

 

Marcin Barański, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu w VOX Capital Group
Robert Stobiński, Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w AMICA S.A., wcześniej General Manager w AMAZON w Polsce
Wojciech Olasek, Kierownik działu Planowania Logistycznego w Volkswagen Poznań

13:10 - 14:10

Lunch – networking

Sesje tematyczne

Sesja A: Business Intelligence and Robotic Process Automation (RPA) I (translation to ENG/PL)

14:10 - 14:55

Jak zobaczyć i zrozumieć dane gdy jest ich mnóstwo, są w nietypowej postaci i coraz częściej nie są to tylko dane finansowe?

Witold Kilijański, CEO, NewDataLabs Sp. z o.o.

 • Dlaczego w jednych firmach Business Intelligence nie wnosi nic nowego, a w innych staje się elementem przewagi konkurencyjnej i ma absolutnie strategiczne znaczenie?
 • Czy chodzi tylko o narzędzie?
 • Jak Tableau może zmienić pracę analityka, managera, firmy?
14:55 - 15:40

Automatyzacja procesów finansowych z wykorzystaniem RPA – jak oszczędzić tysiące godzin i pozbyć się błędów w obsłudze procesów - case study

Marcin Motel, Country Sales Manager, UIPATH

Sesja B: Advandced Anlytics

14:10 - 14:55

Jak kontrolować rentowność we wciąż zmieniającym się świecie? Zaawansowana analityka na usługach controllingu.

Dorota Zaremba, Sales Executive – Business Analytics, SAP
Andrzej Kuś, Senior Presales SAP Finance, SAP

 • Co oznacza analiza efektywności w czasach cyfrowej transformacji?
 • Dlaczego zapotrzebowanie na przejrzystość kosztów jest większe, niż kiedykolwiek?
 • Jak budować modele controllingowe odpowiadające szybko zmieniającej się rzeczywistości i znajdować odpowiedzi na coraz to nowe pytania?
14:55 - 15:40

Praktyczne case study

Robert WoźniakDigital Advisor & Founder at Elitmind

14:10 - 15:40

ICV Young Controllers Barcamp

Wystąpienia najlepszych młodych controllerów, studentów z uczelni takich jak: UEP, SGH, UMK i innych. Sesja studencka w formie online.

 

 • Model kompetencji controllerów – kluczowe kompetencje controllerów
 • Perspektywy pracy w controllingu dla młodych controllerów
 • Czym zajmują się controllerzy i jakie są ich zadania
 • Zadania controllerów – perspektywa Polski
15:40 - 15:55

Przerwa kawowa – networking

15:55 - 16:35

Future thinking - od myślenia strategicznego do myślenia w zakresie przyszłości

dr Adrianna Lewandowska, Prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego. Właściciel firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy

 • Jak umiejętnie rozpoznawać i analizować trendy, które wpływają na przedsiębiorstwo i jego konkurencyjność?
 • Dlaczego doświadczenia klienta są ważne przy budowaniu strategii rozwoju i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej?
 • Współczesny controlling – jak wdrażać metodologię i narzędzia future thinking bazujące na świadomym kreowaniu wartości w doświadczeniach klientów?
 • Jak wykorzystać narzędzia metodologii service design – kreatywnego projektowania usług przy jednoczesnym zachowaniu optyki realizacji celów strategicznych?
16:35 - 16:40

Podsumowanie pierwszego dnia XIV Kongresu CIA organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

16:40 - 18:00

Integracja oraz networking


Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

08:30 - 09:00

Poranna kawa i networking

09:00 - 09:30

Controlling – ludzie i …. roboty. Case study na przykładzie transformacji PKP Energetyka S.A. spółki portfelowej CVC Capital Partners

Marek Lelątko, Dyrektor Departamentu Controllingu Biznesowego w PKP Energetyka

 • Wyzwania stojące przed controllingiem
 • Rola controllingu w organizacji
 • Wsparcie zrównoważonego rozwoju firmy
 • Wykorzystanie systemów Business Intelligence (BI)
 • Digitalizacja i robotyzacja
 • Partnerstwo biznesowe
09:30 - 10:00

Profitability modelling z wykorzystaniem transformacji roli controllera kosztowego oraz nowoczesnych narzędzi i metodologii

Szymon Szawerna, Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami w Santander Bank Polska S.A.

 • Controller czy konsultant? Transformacja roli controllera kosztowego w Santander Bank Polska
 • Budowanie wartości i znaczenia controllera kosztowego w organizacji
 • Nowoczesny konsultant kosztowy – narzędzia i metodologie wspierające transformację
 • Jak sprostać oczekiwaniom rynku? Wyzwania i kierunki rozwoju
10:00 - 10:30

W górę serca, niech zwycięża Lech! Wyzwania w zarządzaniu finansami klubu piłkarskiego KKS Lech Poznań S.A.

Tomasz Kacprzycki, Dyrektor Finansowy w KKS LECH Poznań S.A.

 • Specyfika budżetu klubu sportowego
 • Współpraca ze światem finansów w warunkach nieprzewidywalnych wyników finansowych
 • Raportowanie do instytucji nadzorujących – PZPN/UEFA w kontekście zasad financial fair play
 • Modele oceny opłacalności kluczowych strategicznie działań [szkolenie młodzieży, transfery] oraz polityka inwestycyjna.
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa – networking

Sesje tematyczne

Sesja D: Business Intelligence and Robotic Process Automation (RPA) II

11:00 - 11:35

Automatyzacja i robotyzacja procesów controllingowych

Piotr Kwaśniak, Chief Financial Robotics Strategist, Rhenus Data Office Sp. z o.o.

 • Controlling i jego transformacja na przestrzeni ostatnich lat
 • Jak wydobyć największy potencjał do robotyzacji
 • Od czego rozpocząć robotyzację procesów
 • Główne obszary zastosowania automatyzacji i robotyzacji w controllingu
11:35 - 12:10

Zaawansowane modele rachunku kosztów – problemy i wyzwania wdrożeniowe

Sesja E: Social competences for Controlling Business Partner

11:00 - 11:35

Jak podejść do drapieżnika – czyli komunikacja w biznesowej dżungli - warsztaty komunikacji

dr Paweł Błaszkiewicz, Trener, Akademia Controllingu

W salach konferencyjnych spotykają się różne „gatunki” komunikacyjne. Świat „badaczy” i świat „zdobywców” różni się sposobem wyrażania myśli, motywacji do słuchania a nawet formą proszenia.

Controller w roli Partnera Biznesowego jest świadomy różnych stylów komunikacji swoich współpracowników i wie jak wykorzystać taką wiedzę do sprawniejszego porozumiewania się. Warsztat jest zaproszeniem do rozwoju kompetencji społecznych dla wszystkich, którzy chcą być bardziej skuteczni w komunikacji zawodowej.

11:35 - 12:10

SCENA ROZWOJU - SCENA BIZNESU - warsztaty autoprezentacji

12:10 - 12:30

Przerwa kawowa – networking

12:30 - 13:00

Podsumowanie XIV kongresu Controlling Intelligence Adventure organizowanego przez ICV POLSKA

Małgorzata Podskarbi, Członek Zarządu ICV GLOBAL

oraz

dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA

13:00 - 14:00

Lunch – networking


Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu kongresu.

Prelegenci

Prof. dr Utz Schäffer

Dyrektor w Institute of Management Accounting and Control (WHU), Przewodniczący Rady Nadzorczej ICV Global

Nausica Costin

Chief Financial Officer, Executive Vice President w NTT DATA Romania

dr Adrianna Lewandowska

Prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, właściciel firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy

Marcin Barański

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu w VOX Capital Group

Robert Stobiński

Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w AMICA S.A., wcześniej General Manager w AMAZON w Polsce

Szymon Szawerna

Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami w SANTANDER Bank Polska S.A.

Marek Lelątko

Dyrektor Departamentu Controllingu Biznesowego w PKP Energetyka

Tomasz Kacprzycki

Dyrektor Finansowy w KKS LECH Poznań S.A.

Wojciech Olasek

Kierownik działu Planowania Logistycznego w Volkswagen Poznań

Partnerzy

Złoty Partner Merytoryczny

Srebrni Partnerzy Merytoryczni

Pozostali Partnerzy Merytoryczni

Organizatorzy

Patronat Medialny