Bezpieczeństwo

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO!

Wytyczne dla uczestników XVI Kongresu ICV POLSKA (CIA 2022) - Jak zapobiegać zakażeniom wirusami m.in. grypy, koronawirusem?

ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH:

 

Jeśli masz gorączkę lub objawy zakażenia dolnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, duszności) lub inne niepokojące objawy lub miałeś kontakt z osobą chorą - zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem oraz z nami na: icv@akademiacontrollingu.pl lub tel. 795 777 195. Forma Twojego udziału w CIA 2021 zmieni się na formę online.

Jeżeli w ciągu 14 dni po zakończeniu Kongresu wystąpi u Ciebie gorączka lub wyżej wskazane objawy zakażenia dolnych dróg oddechowych – skontaktuj się z nami: icv@akademiacontrollingu.pl lub tel. 61 852 33 53, 795 777 195.

Obserwuj komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz organizatora wydarzenia – Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). W razie pytań skontaktuj się z nami: icv@akademiacontrollingu.pl lub tel. 61 852 33 53, 795 777 195.

Jeżeli stan prawny nie pozwoli na organizację wydarzenia stacjonarnie w Poznaniu, wszyscy Uczestnicy przechodzą na formę on-line (ceny zostaną skorygowane).

„Dobry controlling może pomóc całej polskiej gospodarce. Rozgłos dla Kongresu to ważna informacja dla każdego menedżera i controllera.”

dr Tomasz M. Zieliński,
Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA